Landbrugsbyggerier der ikke kræver byggetilladelse

Visse byggerier er undtaget fra krav om byggetilladelse.

Kræver ikke byggetilladelse

Fra 1. juli 2017 er følgende undtaget fra kravet om byggetilladelse, men skal overholde bygningsreglementet:

  • Gylletanke,
  • Gyllelaguner,
  • Møddingspladser,
  • Ensilagepladser,
  • Foderpladser,
  • Vaskepladser,
  • Siloer til korn- og foderstoffer og lignende

Hvis byggearbejdet overskrider byggeretten (højde, afstande m.v.) som angivet i bygningsreglementet BR18 kap. 8, skal der søges byggetilladelse. I § 184 og § 185 er der angivet særlige krav til avls- og driftsbygninger med hensyn til højde og omfang. Hvis bygningsreglementets øvrige bestemmelser overskrides, skal der fremsendes en begrundet dispensationsansøgning. Ansøgning om byggetilladelse og dispensation skal sendes via Byg og Miljø.

Tilladelse efter husdyrloven kræves stadig

Ovennævnte byggerier skal ofte have en tilladelse efter husdyrloven, som skal være på plads før der kan søges byggetilladelse.

Byggeri

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft