Job og handicap

Du kan søge om personlig assistance eller hjælpemidler, hvis du har udfordringer med at udføre konkrete opgaver i dit job på grund af dit handicap. Det kan også være, at du kan få hjælp til efter- eller videreuddannelse

Personlig assistance er en ordning til at hjælpe personer med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med at opnå eller fastholde et arbejde samt til at kunne deltage i efter- og videreuddannelse.

Personer med funktionsnedsættelse kan også få bevilget hjælpemidler, hvis funktionsnedsættelsen medfører udfordringer i at udføre et arbejde. 

Hvis du er nyuddannet og har et handicap, kan du søge job med en særlig form for løntilskud, kaldet Isbryderordningen. Det kan du læse om nederst på siden

Dette indhold kommer fra borger.dk

Personlig assistance

Om ordningen - særligt for arbejdsgiver

Dette indhold kommer fra borger.dk

Hjælpemidler

Ansøgning om hjælpemidler

Hvis du skal ansøge om arbejdsredskab eller undervisningsmateriale, skal du ligeledes udfylde "Fuldmagt til ansøgning om hjælpemidler i VITAS". Begge link finder du herunder.

Dette indhold kommer fra borger.dk

Løntilskud til nyuddannede - isbryderordningen

Jobcenter Syddjurs

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft