Brug af vejareal

Du skal søge om tilladelse, hvis du har brug for at spærre en del af en vej eller en sti af.

Du skal altid have en tilladelse, hvis du for eksempel får brug for at bruge en del af vejarealet til anbringelse af affald, opstilling af container, kran og andet materiel eller opsætning af telte til udendørsarrangementer.

Det anbragte må ikke være til ulempe for færdslen på vejen. 

Når du søger tilladelse, skal du bruge

  • Relevante dokumenter og tegninger

  • Information om anvendelse

  • Oplysninger om placering. Adresse eller placering i kort.

  • Adresse og kontaktoplysninger for ansøger

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft