Tilladelser og bevillinger

Her er et overblik over tilladelser og bevillinger, du kan søge til din virksomhed

Alkoholbevilling

Alle virksomheder der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Brug af vejareal

Du skal søge om tilladelse, hvis du har brug for at spærre en del af en vej eller en sti af.

Gravetilladelse

Du skal søge om tilladelse til gravearbejde, inden du graver i offentlige arealer som veje, stier, fortove, rabatter og parker.

Indvindingstilladelse

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand skal søges digitalt

Markvandingstilladelse

Ansøgning om markvanding skal søges digitalt

Skiltetilladelse

Hvis du ønsker at opsætte skilte, skal du søge om tilladelse efter byggeloven.

Tilladelse til mobilt gadesalg

Der skal søges om tilladelse fra Syddjurs Kommune til mobilt gadehandel fra offentlige områder.