Gravetilladelse

Du skal søge om tilladelse til gravearbejde, inden du graver i offentlige arealer som veje, stier, fortove, rabatter og parker.

Du skal altid husk at oprette, forlænge, annullere og færdigmelde projekter, inden du graver på offentlige arealer.  

Hvad skal du bruge, når du søger gravetilladelse?

 1. Oplysninger om gravested
  Du skal oplyse præcist hvor opgravningen skal foregå. Det angiver du med vejbetegnelse og kilometrering, højre, venstre eller på tværs. Du skal også oplyse hvor i vejarealet, der skal graves. Det kan for eksempel være kørebane, cykelsti, fortov eller rabat
 2. Oplysninger om ledning
  Vi skal vide, hvilken slags ledning, det drejer sig om. Det kan være telefon, fjernvarme, kloak, vand eller andet.
 3. Hvornår arbejdet ønskes påbegyndt og forventes afsluttet. 
 4. Relevante dokumenter, kort, tegninger og skilteplan
 5. Adresse og kontaktoplysninger på ledningsejer
 6. Adresse og kontaktoplysninger på entreprenør
 7. Adresse og kontaktoplysninger på projekterkoodinator 

Når opgravningen er retableret, er det vigtigt, at ledningsejeren melder arbejdet færdigt.

Hvem skal se gravetilladelsen? 

Den entreprenøren, der udfører arbejdet, skal kunne vise gravetilladelsen på arbejdsstedet, hvis en medarbejder fra Veje og Trafik ved Syddjurs Kommune eller politimyndigheden ønsker det.

Ved akutte ledningsbrud 

Hvis der opstår akut ledningsbrud, skal ejeren eller entrepenøren hurtigst muligt kontakte Veje og Trafik. Gravetilladelsen kan i det tilfælde sendes efterfølgende. 

Trafik og Anlæg

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00