Skiltning i det åbne land

Hvis du ønsker at opsætte skilte i det åbne land, er der forskellige regler, du skal være opmærksom på.

Selve begrebet det åbne land defineres ud fra landskabets udseende og ikke opdelingen i by- og landzone. I det åbne land ses der mest marker, skove, strand og naturarealer, og husene ligger spredt.

For skilte i det åbne land gælder det, at 

  • skiltet skal være rektangulært og må ikke være større end 0,25 m²
  • skiltets overkant må ikke være højere end 1 m. over terræn
  • skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i neutrale farver
  • skiltet må ikke være kunstigt belyst, reflekterende eller bevægeligt
  • på skiltet må der kun stå virksomhedens navn, adresse, art og produktion
  • logo kan holdes i de farver, som din virksomhed normalt benytter
  • logoet højst må fylde 10% af skiltets areal
  • der ikke må sættes genstande, flag eller lignede ved skiltet

Skiltning i det åbne land er underlagt naturbeskyttelseslovens § 21.

Trafik og Anlæg

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00