Skiltetilladelse

Hvis du ønsker at opsætte skilte, skal du søge om tilladelse efter byggeloven.

Regler for skiltning

Der kan være specifikke regler om for eksempel udformning, placering og antal i en lokalplan. Det sker for at sikre et sammenhængende harmonisk gadebillede, hvor skiltningen er enkel og informativ og passer til den enkelte bygnings arkitektur og helheden i facade- og gadeforløbet.

Det er for eksempel tilfældet for midtbyerne i Hornslet, Rønde og Ebeltoft.

Der er er særlige regler for skiltning i det åbne land. 

Ansøgning om skiltning 

Når du søger om tilladelse, skal du bruge

 • Illustration af skiltningen
  Antal, udseende, dimensioner, materiale- og farvevalg samt placering på bygningen og oplysning om eventuel belysning af skiltningen.
   
 • Situationsplan - kun for pyloner og lignende faste fritstående skilte
  Angivelse af skiltets placering på grunden med angivelse af afstand til matrikelskel og vejføring 
   
 • Fuldmagt
  Hvis ansøger og ejeren af ejendommen ikke er samme person/virksomhed, skal du sende en fuldmagt.

Trafik og Anlæg

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00