Indvindingstilladelse

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand skal søges digitalt

Tilladelse til indvinding af vand, etablering af nye boringer og vandindvindingsanlæg skal ansøges ved kommunen via selvbetjeningsløsning Byg og Miljø øverst på siden.

Indvindingstilladelse

Du skal have en indvindingstilladelse for at indvinde grundvand. Dette gælder uanset om ansøger er et vandværk, en landmand, en virksomhed, enkeltperson eller myndighed.

Grundvand og overfladevand

I henhold til vandforsyningslovens § 18 må grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse, dette gælder også for vand til markvanding. Anlæg til indvinding af vand må først etableres, når der er givet tilladelse til indvinding (§ 20).

Grundvandssænkning

Indvinding af grundvand ved bygge- og anlægsarbejder, eller anden form for sænkning af grundvandstanden må ikke ske uden tilladelse. Du skal derfor søge kommunen om tilladelse.

Din ansøgning

Ønsker du at søge om indvinding af grundvand eller overfladevand skal du anvende Byg og Miljø selvbetjeningsløsningen.