Biodiversitet og natur

Oplev og bliv klogere på naturen i Syddjurs kommune. Du kan også læse om mange spændende naturprojekter vi har gang i

Naturbeskyttelse

Naturen er beskyttet af loven, og her kan du læse mere om beskyttet natur, truede arter med mere

Oplev naturen

Læs mere om hvad du kan opleve og hvad du må, når du færdes i naturen

Sammen om naturen i Syddjurs Kommune

Vil du passe på naturen sammen med Syddjurs Kommune? Har du en idé til et naturprojekt? Har du pladsen, men ikke ideen? Så læs mere på siderne om natur og projekter - og kontakt gerne os i Team Natur