Naturprojekter

Syddjurs Kommune laver mange naturprojekter, også i samarbejde med organisationer, lokale borgere og virksomheder

Hvorfor lave naturpleje?

Naturpleje er en naturlig driftsform. Formålet er, at at hjælpe med at bevare eller forbedre naturtypers biodiversitet og naturmæssige værdi.

Forskellige plejeformer 

Indenfor naturpleje findes der både førstegangspleje og vedligeholdende pleje.

  • Førstegangspleje er en form for engangsindgreb, som oftest bruge på arealer, der ikke har har været under drift i længere tid. Det kan eksempelvis være et overdrev, hvor Gyvel har taget over, og der ikke længere er særlig meget plads til vilde blomster og urter.
  • Vedligeholdelsespleje bruges derimod over en længere ubestemt periode på arealer, hvor man gerne vil blive ved med at opretholde den gode tilstand.

Før i tiden havde vi landbrugssystemer, hvor der var mere naturlig dynamik mellem græssende dyr, åbne arealer og skov. I perioder med højt græsningstryk fra græssende dyr trak skoven sig tilbage og i perioder med lavt græsningstryk, kunne skoven langsomt vende tilbage. Det gav en stor variation af åbne og mere lukkede arealer, med mange forskellige levesteder for flere arter af planter og dyr.

Det er netop variation af levesteder, der er vigtig for at biodiversiteten og for bevaringen af en stor biologisk mangfoldighed. Den tørre natur med eksempelvis overdrev, er en af de mest karakteristiske naturtyper i Syddjurs kommune. Overdrev er en naturtype, der er særlig afhængig af naturpleje med græssende dyr, hvis naturværdien skal bevares.

Græssende dyr som heste, køer, får og geder er ideelle til at udføre naturpleje og bliver brugt i stor stil, til at vedligeholde Syddjurs kommunes naturområder.

Naturpleje med græssende dyr

Projekter

Prioriteringen af projekter sker efter de principper, der er beskrevet i kommunens Biodiversitetsstrategi. Vedvarende projekter, der understøtter kommunens unikke biodiversitet, ligger højt på prioriteringslisten. 

Der bliver generelt lagt størst vægt på projekter med fokus på naturlige processer, biodiversitet og fokus på lokalområdernes natur. 

Vil du være med?

Hvis du har en idé til et naturprojekt eller har arealet, men mangler ideerne, er du meget velkommen til at kontakte os, men kan du lade dig inspirere af vores vores øvrige sider om naturen i Syddjurs Kommune.

Hvis du har dyr, der er gode til naturpleje, er du også meget velkommen til at henvende dig. Vi kan især bruge hårdføre heste, køer og får.

Morten Aakjær Jørgensen

Biolog

Sebastian Niebuhr McQueen

Biolog

Natur

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00