Ansøgning om tilskud fra § 18 puljen

Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18

Hvem kan søge?

Alle der varetager specifikke, afgrænsede frivillige sociale indsatser og aktiviteter i Syddjurs Kommune kan søge om tilskud fra puljen. Dette kunne for eksempel være:

 • Lokale frivillige sociale foreninger og organisationer
 • Landsorganisationer med lokalorganisationer i Syddjurs Kommune, eller landsorganisationer der laver aktiviteter for borgere i Syddjurs Kommune.
 • Netværks- og selvhjælpsgrupper
 • Idrætsforeninger der specifikt arbejder med aktiviteter rettet mod målgruppen for frivilligt socialt arbejde

Puljen støtter

Hvert år uddeler Syddjurs Kommune midler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18), med henblik at styrke og støtte op omkring den indsats, som frivillige yder i arbejdet for at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer blandt udsatte borgere.

Vurderingskriterier

Ansøgningerne vurderes ud fra, hvorvidt de:

 • Svarer fyldestgørende og præcist på spørgsmålene i spørgeskemaet.
 • Afspejler kendskab til retningslinjerne
 • Beskriver tydeligt hvordan indsatsen er i overensstemmelse med puljens målgruppe. Herunder en beskrivelse af hvordan målgruppen er udsat og hvorfor der er behov for indsatsen der søges om tilskud til.
 • Beskriver værdien af indsatsen og hvordan den er med til at gøre en forskel for målgruppen.
 • Er realistisk og tydelig ift.: antal deltagere, antal frivillige, frekvens af aktiviteter osv.
 • Indeholder et tydeligt og realistisk budget hvor indtægter og udgifter, for indsatsen der søges om midler til, fremgår (budgettet skal vedhæftes ansøgningen som en særskilt fil).
 • Tydeliggør hvad der ansøges om tilskud til helt konkret.
 • Søger om et realistisk og velargumenteret tilskud.

 

Puljen administreres af Frivilligrådet.

Du kan læse mere om rådet og retningslinjer for puljen i forretningsordenen.

Ansøgningsfrist

Puljen har ansøgningsfrist d. 15. september, hvor du har mulighed for at søge om tilskud forud for det efterfølgende år. Derudover er det i 2024 stadig muligt at søge om tilskud løbende frem til 1. september. 

Behandling og svar

Ansøgningerne behandles af Frivilligrådet i Syddjurs Kommune. 

Har du sendt en ansøgning forud for d. 15. september til aktiviteter i det efterfølgende år, kan du forvente svar ved årets udgang.
Har du i stedet sendt en ansøgning om tilskud i 2024, kan du forvente et svar efter 1-2 måneder. 

Du vil modtage en kvittering på din ansøgning i e-Boks. 

Økonomi

Ansøgere skal anvende kommunens skabelon for budget og finansieringsplan, som kan downloades her.

Birgitte Damgaard Nielsen

Civilsamfundskonsulent

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft