Buspulje for skoler og institutioner

Støtte til buskørsel til naturformidling og kulturinstitutioner for private og kommunale skoler og institutioner

Destinationer

Gratis buskørsel kan anvises indenfor Djursland til 

 • Naturformidling, hvor man mødes med en formidler der besidder en særlig kompetence indenfor det område, som besøget omhandler

 • Institutioner som indgår i børnekulturens netværk:
  - Biblioteker
  - Maltfabrikken
  - Kulturskolen
  - Glasmuseet
  - Egnsteatret
  - Museum Østjylland
  - Nationalparken Mols Bjerge
  - Karpenhøj Naturcenter
  - Ungdomsskolen
  - Fregatten Jylland
  - Ebeltoft Kunsthal

Det er desuden en forudsætning, at turen der søges om bustransport til har et klart læringsmål.

Fordeling af midler

Af det samlede afsatte budget til buskørsel, fordeles 80 % til skoler efter elevtal og 10 % mellem institutionerne efter antal børn. De resterende 10 % forvaltes af Børn og Læring til at understøtte skolernes samarbejde med virksomheder.

Antal børn og elevtal indhentes hvert år forud for fordelingen. I januar udsendes en oversigt over antal tildelte busser pr. institution og skole for det pågældende år.

Hvis en skole eller institution inden årets udgang ved, de ikke får behov for alle tildelte busser, skal der gives besked til Kultursekretariatet, så vi har mulighed for at tildele busserne til andre.

Hvert år til januar sendes en orientering om puljen til relevante kultur- og naturinstitutioner.

Ansøgningsprocedure

De tildelte busture indhentes ved at udfylde ansøgningsblanketten som findes via syddjurs.dk. Hvis ansøgningen falder under retningslinjerne beskrevet i denne vejledning og ansøger har flere tildelte busture til rådighed, imødekommes ansøgningen. Ansøgninger behandles af Kultursekretariatet i samarbejde med Mobilitet og Børn og Læring.       

Ansøgninger vil blive behandlet primo hver måned. Busture skal derfor senest ansøges 14 dage før, man skal bruge bustransporten.

Ansøgere har et medansvar for at puljens midler anvendes med omhu, og opfordres derfor til at undersøge alternative muligheder for transport, herunder offentlig transport. Derudover opfordres skoler og institutioner til at koordinere internt, så busserne så vidt muligt fyldes op. Der kan maksimalt være 60 personer i en bus. 

Der kan kun bevilges bustransport til distancer på over 5 km. Der kan anvises buskørsel med afgang tidligst kl. 8.15, og senest afhentning kl. 13.00.

Hvis en tur aflyses skal dette meddeles hurtigst muligt og senest kl. 12.00 dagen inden turen afvikles. Afbud sendes ved at skrive en sms til Kørselskoordinator, Klaus Dannemarre 23 11 87 37. Hvis en tur aflyses uden der gives besked herom, kan ansøger opkræves omkostningerne for bustransporten.  

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft
Del siden