Landdistriktspuljen

Støtte til projekter, der kan styrke landsbyerne i Syddjurs Kommune

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer og kommunale institutioner i Syddjurs Kommune eller med et klart og dokumenteret tilhørsforhold til kommunen.

Puljen støtter

Puljen støtter projekter, der styrker landdistrikterne. Det sker gennem støtte til projekter, der understøtter udviklingen og den nærhed og det fællesskab, der er i landsbyer og kommunens landdistrikter. Et mål med puljen er at øge bosætningen. Puljen er målrettet større projekter, typisk med et støttebehov på minimum 100.000 kr. Projekter i mindre landsbyer på ca. 1000 indbyggere og derunder prioriteres.

Vurderingskriterier

Ansøgningerne vurderes ud fra om de bidrager til Syddjurs Kommunes landdistriktsstrategi.

Strategiens pejlemærker er i overskriftsform:

  • Vi understøtter lokal udmøntning af bæredygtige tiltag og strategier
  • Vi udvikler ud fra de stedsbundne potentialer
  • Vi understøtter landsbyklyngerne og andre lokalsamfund
  • Vi gentænker lokale mødesteder og forsamlingshuse
  • Vi understøtter fleksibel mobilitet
  • Vi styrker den digitale infrastruktur
  • Vi understøtter virksomhedernes vækst
  • Vi får det til at lykkes
  • Vi vil samarbejdet med andre

Du kan læse den fulde version af Syddjurs Kommunes strategi for landdistriktsområdet her. I ansøgningen skal du redegøre for, hvordan tilskud fra Landdistriktspuljen understøtter strategien og dens pejlemærker. Ansøgere til Landdistriktspuljen skal kvalificere og udvikles ansøgningen i samarbejde med administrationen. Formålet hermed er at sikre, at de projekter, der opnår tilskud, bidrager til kommunens strategier og udviklingsvision, og at der så vidt muligt skabes synergi med andre igangværende eller planlagte aktiviteter og projekter.

Ansøgningsfrist

Deadlines for ansøgning er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Behandling og svar

Ansøgningerne behandles af Kultur-, Fritid- og landdistriktsudvalget på udvalgsmøder i februar, maj, august og november. Du kan forvente svar senest en måned efter udvalgsmødet har fundet sted.

Du vil modtage en kvittering på din ansøgning i e-Boks.

Økonomi

Ansøgere skal anvende kommunens skabelon for budget og finansieringsplan, som kan downloades her.

Alette Lena Skov-Hansen

Arkitekt

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft