Landdistriktspuljer

Tilskud og puljer til landdistriktsområdet

Landdistriktspuljen

Støtte til projekter, der kan styrke landsbyerne i Syddjurs Kommune

Landsbyfornyelsespuljen

En lovbestemt pulje som Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat til landsbyfornyelse og udvikling af byer under 4.000 indbyggere samt det åbne land