Landsbyfornyelsespuljen

En lovbestemt pulje som Bolig- og Socialstyrelsen har afsat til landsbyfornyelse og udvikling af byer under 4.000 indbyggere samt det åbne land.

Fordeling af puljens midler

Puljen fordeles hvert år i februar til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Statens tilskud forudsætter en kommunal finansiering på 40 % af den statslige ramme. Kultur- fritid- og landdistriktsudvalget fastsætter hvert år retningslinjer og kriterier for tildeling af puljens midler.

I 2023 har udvalget prioriteret tilskud til nedrivninger af tomme og forfaldne boliger, bygningsforbedring af nystartede bofællesskaber, bygningsforbedringer i områder med områdefornyelse og bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger, forsamlingshuse og boliger i øvrigt. 

Læs mere om kriterierne under Landdistrikter.

Ansøgning

Puljen kan ansøges løbende med brug af et digitalt ansøgningsskema. Kompetencen til at godkende tilskud i henhold til byfornyelsesloven er uddelegeret til administrationen efter retningslinjer vedtaget af Udvalget, som en byfornyelsesbeslutning. Tilskud over 100.000 kr. skal tinglyses.

 

 

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft