Landsbyfornyelsespuljen

En lovbestemt pulje som Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat til landsbyfornyelse og udvikling af byer under 4.000 indbyggere samt det åbne land

Fordeling af puljens midler

Puljen fordeles hvert år i februar til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Statens tilskud forudsætter en kommunal finansiering på mellem 20 og 50 % af den statslige ramme. Udvalget for kultur- fritid- og landdistriktsudvalget fastsætter hvert år retningslinjer og kriterier for tildeling af puljens midler.

I 2022 har Udvalget prioriteret tilskud til nedrivninger af tomme og forfaldne boliger, bygningsforbedring af nystartede bofællesskaber, bygningsforbedringer i områder med områdefornyelse og bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger, forsamlingshuse og boliger i øvrigt.

Ansøgning

Puljen kan ansøges løbende med brug af et digitalt ansøgningsskema. Kompetencen til at godkende tilskud i henhold til byfornyelsesloven er uddelegeret til administrationen efter retningslinjer vedtaget af Udvalget, som en byfornyelsesbeslutning. Tilskud over 100.000 kr. skal tinglyses.

Pulje til Landsbyfornyelse fortsætter til og med 2022. Staten har endnu ikke meddelt hvad der herefter sker med den statslige ramme til byfornyelse.

 

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft