Sagsbehandling, aktindsigt og databeskyttelse

Læs om dine muligheder for indsigt og hvordan vi beskytter dine data.

Aktindsigt

Alle borgere har ret til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning.

Databeskyttelse

Syddjurs Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, ansatte og samarbejdspartnere.

Sagsbehandlingsfrister

Find frister for hvor lang tid der må gå, før en afgørelse skal være truffet på de enkelte fagområder.

Søg indsigt

Se dine muligheder for at søge indsigt i både egne sager og vores bygge- og emnesager.