Familie

Læs mere om hvordan vi som dataansvarlige på familieområdet passer på dine data

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Ifølge loven om social service har vi pligt til at medvirke og støtte kommunens arbejde på det sociale område. Det inkluderer den kommunale indsats over for børn og unge med særlige behov, både inden for og uden for hjemmet.

For at udføre den opgave behandler vi personoplysninger om forskellige grupper:

  • Personer, der modtager eller har modtaget sociale serviceydelser: Dette kan omfatte børn, unge eller voksne, der får støtte fra kommunen.
  • Administratorer, værger, familiemedlemmer, bisiddere og andre kontaktpersoner: Disse personer er involveret i støtteprocessen og samarbejder med kommunen.
  • Plejefamilier, døgninstitutioner og aflastnings- og netværksplejefamilier: Disse er vigtige aktører i omsorg for børn og unge.
  • Netværkspersoner: Dette kan være skolelærere, fodboldtrænere eller forældre til barnets kammerater.

Vi indsamler og bruger forskellige typer personoplysninger, herunder navne, CPR-numre, adresser, kontaktoplysninger, økonomiske oplysninger, sociale problemer, familieforhold, strafbare forhold, private forhold, helbredsoplysninger, etnisk baggrund og religiøs eller politisk overbevisning.

Det er vigtigt for os at beskytte disse oplysninger og håndtere dem ansvarligt i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling eller afgørelser, er du velkommen til at kontakte Borgerservice. Har du generelle spørgsmål om kommunens behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til kommunens databeskyttelsesrådgiver

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft