Social

Læs mere om hvordan vi som dataansvarlige på socialområdet passer på dine data

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Ifølge loven om social service har Social pligt til at muliggøre og understøtte kommunens opgaver inden for det sociale område. Dette inkluderer de kommunale foranstaltninger for voksne med handicap, nedsat funktionsevne eller andre behov for særlig støtte.

For at udføre denne opgave behandler vi personoplysninger om forskellige grupper, herunder:

 • Personer, der tilbydes, modtager eller har modtaget sociale serviceydelser
 • Administratorer, værger, familiemedlemmer, bisiddere, partsrepræsentanter og øvrige kontaktpersoner
 • Døgninstitutionsenheder
 • Netværkspersoner (for eksempel skolelærere eller kammerater)

De indsamlede personoplysninger varierer i følsomhedsgrad og omfatter blandt andet:

 • Navne
 • CPR-numre
 • Adresser
 • Kontaktoplysninger
 • Økonomiske forhold
 • Væsentlige sociale problemer
 • Familieforhold
 • Strafbare forhold
 • Andre private forhold
 • Boligforhold
 • Helbredsoplysninger
 • Etnisk baggrund
 • Religiøs eller politisk overbevisning

Det er vigtigt for os at beskytte disse oplysninger og håndtere dem ansvarligt i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling eller afgørelser, er du velkommen til at kontakte Borgerservice. Har du generelle spørgsmål om kommunens behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til kommunens databeskyttelsesrådgiver

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft