Sundhed og Ældre

Læs mere om hvordan vi som dataansvarlige i Sundhed og Ældre passer på dine data

Hvilke personoplysninger behandler vi?

I Sundhed og Ældre har vi ansvaret for data i forbindelse med tandpleje, hjemmepleje, sygepleje, træning og rehabilitering, plejehjem og hjælpemidler.

I Sundhed og Ældre er vi underlagt sundhedsloven og serviceloven. Det betyder, at vi arbejder for at fremme sundhed, samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte borger. Vi tilbyder også rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. Derudover tilbyder vi almene serviceydelser og tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk eller -psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer.

Når en af vores autoriserede sundhedspersoner hjælper dig som borger, er de forpligtigede til at føre journal, for at dokumentere hvilken sundhedsfaglig behandling du har fået. Det betyder, at vi indsamler og anvender en række personoplysninger, som har forskellige grader af følsomhed. Det kan for eksempel være om dit helbred, sundhedsoplysninger, cpr. nummer, kontaktoplysninger, navn og adresse.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling eller afgørelser, er du velkommen til at kontakte Borgerservice. 

Har du generelle spørgsmål om kommunens behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til kommunens databeskyttelsesrådgiver

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft