Ansøgning om ophold

Se mulighederne for lovligt ophold for ukrainske statsborgere, der rejser ind i Danmark.

Ansøgning om opholdstilladelse

Med virkning fra den 17. marts 2022 kan ukrainske flygtninge få opholdstilladelse efter en særlov.

Indtil udlændingestyrelsen har behandlet ansøgningen om opholdstilladelse, vil man være omfattet af udlændingestyrelsens forsørgelsespligt. Det vil som udgangspunkt betyde, at man har mulighed for at opholde sig på et asylcenter. Ukrainerne har dog også mulighed for at blive bo uden for asylcentre, for eksempel gennem privat indkvartering eller i kommunal nødindkvartering. 

Udlændingestyrelsen har oprettet en hjemmeside, hvor du kan søge om opholdstilladelse digitalt eller downloade ansøgningsskemaet og udfylde det i en papirudave. Du kan også se, hvad du skal gøre, når du har udfyldt ansøgningen. 

Når den fordrevne ukrainere har fået afgørelsen om opholdstilladelse, vil kommunen, som ukraineren fremadrettet skal bo i, yde bistand med boligplacering, forsørgelse, hjælp til at finde arbejde mv.

Asyl

Ukrainske statsborgere har også mulighed for at søge om asyl på almindelig vis. Udlændingestyrelsen har orienteret kommunerne om, at der forventes lang sagsbehandlingstid på asylansøgninger.

Ophold på visum og visumfrit ophold

Hvis en ukrainsk statsborger rejser ind i Danmark på et biometrisk pas, har vedkommende mulighed for at være i Danmark på et visumfrit ophold i op til 90 dage.

Hvis en ukrainsk statsborger vil rejse ind med et pas uden biometri, kan vedkommende søge om et visum til Danmark på op til 90 dages varighed.

En ukrainsk statsborger, der opholder sig i Danmark visumfrit eller på visum, og som ikke kan rejse ud i overensstemmelse med sit visumfrie ophold eller gyldigheden af sit visum, kan søge om forlængelse af sit ophold i Danmark op til yderligere 90 dage. Det er en forudsætning, at vedkommende opfylder betingelserne for en forlængelse.

Hvis en ukrainsk statsborger opholder sig i Danmark visumfrit eller på visum, er det vedkommendes eget ansvar at have et sted at bo og at kunne forsørge sig. Turister har ikke ret til at arbejde i landet.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft