Budget 2025

Følg processen frem mod vedtagelse af Budget 2025

Borgermøde 29. august 2024

Byrådet vil gerne drøfte næste års budget med dig. Hvordan synes du, at kommunen skal udvikles de kommende år?

Under aftenens program har man mulighed for at gå i tættere dialog med to af de politiske udvalg efter eget valg.

Program:

Kl. 17.00 – 17.30: Velkomst v. Borgmester Michael Stegger Jensen og præsentation af budgetoplæg v. kommunaldirektør Rasmus Møller.

Kl. 17.30 – 18.00: Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg – du vælger selv hvilket udvalg.

Kl. 18.00 – 18.30: Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg – du vælger selv hvilket udvalg.

Kl. 18.30 – 19.15: Aftensmad og dialog.

Kl. 19.15 – 20.00: Åben debat, input fra dialogen ved de politiske stande, ordet er frit.

Kl. 20.00 – 20.25: Ordførerrunde v. partigruppernes ordførere.

Kl. 20.25 – 20.30: Afrunding ved Borgmester Michael Stegger Jensen.

Tidsplan

Tabellen indeholder de overordnede milepæle i Budget 2025

Dato

Aktivitet

22. august 2024

Direktionens budgetoplæg præsenteres for Byrådet

23. august 2024

Direktionens budgetoplæg præsenteres for ledere og MED-organisationen.

Budgetoplægget offentliggøres på hjemmesiden.

29. august 2024

Borgermøde om Budget 2025

5. - 6. september 2024

Budgetseminar for Byrådet

10. september 2024

Høringsfrist før 1. behandling

11. september 2024

Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget om budgetoplægget

18. september 2024

1. behandling af Budget 2025

9. oktober 2024

2. behandling og endelig vedtagelse af Budget 2025

27. november 2024

Justerede takster for dagpasning og en række andre områder.

Godkendes  i Byrådet på baggrund af Budget 2025

Ledelsessekretariatet

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft