Kommuneplan, lokalplan og udvikling

Her finder du en oversigt over igangværende udviklingsprojekter samt kommune- og lokalplaner

Kommuneplan

I kommuneplanen kan du læse om, hvad arealerne i kommunen skal bruges til

Lokalplaner

Her kan du læse om lokalplanlægning i Syddjurs Kommune og hvordan du kan blive hørt i lokalplanprocessen.

Udviklingsprojekter

Find aktuelle udviklingsprojekter, som vi laver i samarbejde med lokale og offentlige aktører.