Kommuneplan

I kommuneplanen kan du læse om, hvad arealerne i kommunen skal bruges til

Klagevejledning

Du kan klage over lokalplaner, kommuneplaner og tillæg til kommuneplaner.

Kommuneplan - Gældende

Kommuneplanen 2020-2032 er grundlaget for anvendelse af arealer og hensyn til naturen i kommunen.

Kommuneplan 2024 - Under udvikling

Vi arbejder vi med grundlaget for at revidere kommuneplanen. Vi ser nærmere på interesser, drømme og potentialer her i Syddjurs Kommune i samarbejde med vores interessenter.