Bæredygtighedsstrategi for kommunale ejendomme

De kommunale ejendomme skal fremover renoveres og bygges så bæredygtigt som muligt.

Byrådet har i kommunens vision et klart mål om, at både nybyggeri og renovering skal være bæredygtigt. For at sikre dette har Byrådet netop godkendt en ny bæredygtighedsstrategi for kommunale ejendomme på byrådsmødet den 31. januar 2024.

De mest bæredygtige kvadratmeter er dem, der aldrig bliver bygget. Derfor er det strategiens overordnede målsætning, at hvis der bygges nyt, skal være så bæredygtigt som muligt, med så få kvadratmeter som muligt. Når der bygges, skal der bygges med den mest optimale udnyttelse af pladsen.

Et særligt fokus i strategien er desuden muligheden for en række skærpede krav til byggematerialer. Hvis det giver værdi i det enkelte projekt, kan strategien give mulighed høje standarder for holdbarhed, vedligehold, og genanvendelse, med design for adskillelse, hvis bygningen senere skal benyttes til anden anvendelse eller helt udgå. Kommunale nybyggerier skal samtidig så vidt muligt genbruge og genanvendte materialer.

Målsætninger i Bæredygtighedsstrategien

  • Kloge m2: At opnå optimal udnyttelsesgrad af kommunens bygninger.
  • Holdbarhed: At imødekomme høje standarder for vedligehold og holdbarhed.
  • Ressourceeffektivitet: At nedbringe CO2-aftryk f.eks. ved benyttelse af biogene materialer samt genbruge og genanvende materialer, inventar og byggeaffald.
  • Vild natur og biodiversitet: At sikre høj biologisk kvalitet af de ikke bebyggede arealer.

Den nye strategi vil betyde, at der er byggeri, som bliver dyrere, samtidig med at andre bliver billigere. I nogle situationer vil strategien gøre det enkelte projekt billigere, selvom kommunen prioriterer et ambitiøst bæredygtighedsniveau. Dette gælder, hvis det er muligt at nedskalere antallet af kvadratmeter, eksempelvis i det kommende Rønde Børnehus, hvor der er stort fokus på benyttelse af udearealer som overgangszoner og beskyttede arealer. Andre gange vil kravet om bæredygtighed gøre anlægsprojekter dyrere, f.eks. hvis der skal genbruges mursten fra en bygning, som nedrives, fremfor at købe nye sten.

Ledelsessekretariatet

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft