Ældrerådets udvalg

Udvalgene laver forslag til høringssvar på deres områder.

Ældrerådet skal høres i alle sager som vedrører ældre, og det er de forskellige udvalg i Ældrerådet, der laver høringssvar på deres områder.

Medlemmer af udvalgene 2022 - 2026

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft