Ældrerådet

Ældrerådet hjælper med at styrke kontakten mellem byrådet og de ældre borgere i kommunen.

Ældrerådets udvalg

Udvalgene laver forslag til høringssvar på deres områder.

Medlemmer af Ældrerådet

Ældrerådet har 11 medlemmer. Her kan du se dem og finde kontaktoplysninger.

Om Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.

Valg til Ældrerådet

De 11 medlemmer af Ældrerådet vælges hvert fjerde år. Det næste valg er i 2025.