Hvilke sager kan indbringes?

Her finder du en liste over de sager beboerklagenævnet kan træffe afgørelser i.

Beboerklagenævnet behandler sager om blandt andet

 • vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • tilbagebetaling af depositum
 • boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 • overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
 • retten til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet
 • råderet
 • vand-, varme- og elregnskaber
 • betaling for fællesantenne og adgang til teletjeneste
 • retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer
 • anvisning af almene familieboliger
 • overtrædelse af husordenen (indbringes som regel af udlejer)

Beboerklagenævnet kan ikke tage stilling til

 • sager om erhvervslejemål
 • tvister mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme
 • spørgsmål om opsigelse af et lejemål
 • spørgsmål om lejens størrelse
 • forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • spørgsmål om, hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig
 • sager om mistet anciennitet

Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Djursland

Mandag-Fredag

12:00 - 14:00

Kultur og Borgerservice, Dokk1 Hack Kampmans Plads 2 - 8000 Aarhus C