Beboerklagenævn

Det fælles nævn for Djursland afgør tvister mellem lejer og boligselskab.

Hvem sidder i beboerklagenævnet?

Nævnssekretariatet i Aarhus Kommune står for Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Djursland.

Hvilke sager kan indbringes?

Her finder du en liste over de sager beboerklagenævnet kan træffe afgørelser i.

Sådan indgiver du en sag

Både lejer og udlejer kan indgive en tvist til beboerklagenævnet