Sådan indgiver du en sag

Både lejer og udlejer kan indgive en tvist til beboerklagenævnet

Sådan indgiver du en sag

Når du indbringer en sag for beboerklagenævnet, skal du gøre det skriftligt (gerne på mail), og du skal præcist beskrive, hvad nævnet skal tage stilling til.

Din henvendelse skal være på dansk.

Du skal vedlægge:

  • Lejekontrakt
  • Eventuel relevant korrespondance i sagen
  • Fuldmagt fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten
  • Dit telefonnummer
  • Evt. andet relevant materiale
  • Dokumentation for indbetaling af gebyr

Indgiv en sag til beboerklagenævnet

Du kan læse mere om hvordan du indgiver en sag, hvad du skal huske og gebyrsatser hos Beboerklagenævnet, som holder til på Aarhus Kommunes hjemmeside

Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Djursland

Mandag-Fredag

12:00 - 14:00

Kultur og Borgerservice, Dokk1 Hack Kampmans Plads 2 - 8000 Aarhus C