Bevaringsrådet

Bevaringsrådet er sparringspart i forhold til bevarelse og styrkelse af de bygningsmæssige værdier i kommunen.

Bevaringsrådet er nedsat af Byrådet med det formål at bevare og styrke de bygningsmæssige værdier i kommunen, idet Byrådet finder, at disse værdier indgår med betydelig vægt i fordelene ved at bo og virke i Syddjurs Kommune.

Det er Byrådets opfattelse, at en bygnings værdi udgøres af dens arkitektur, kulturhistorie, miljø, originalitet, sammenhæng og tilstand. Bevaringsrådet vil være en væsentlig rådgiver i bevarelsen og styrkelsen af netop disse værdier.

Bevaringsrådet referer til Erhvervs- og planudvalget og er sparringspart i sager af principiel karakter vedr. nybyggeri i kulturmiljøer, ombygning, nedrivning og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. Desuden er bevaringsrådet sparringspart i kommunens overordnede og strategiske bevaringsplanlægning. 

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft