Bevaringsrådet

Bevaringsrådet har til opgave at bevare og styrke de bygningsmæssige værdier i kommunen.

Bevaringsrådet refererer til Udvalget for natur, teknik og miljø i forhold til byggesager af principiel karakter inden for den bevarende lokalplan nr. 177 og øvrige bevarende lokalplaner i Syddjurs Kommune.

Rådet referer ligeledes til Udvalget for natur, teknik og miljø i sager vedr. nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsrådet refererer til Udvalget for plan, udvikling og kultur i forhold til rådgivning i forbindelse med ansøgninger om byfornyelse, herunder tilskud fra Landsbypuljen 2015.

Bevaringsrådet refererer til Udvalget for plan, udvikling og kultur i forhold til rådgivning om SAVE-registrering, afgrænsning af kulturmiljøer samt øvrige relevante kommune- og lokalplaner. 

Alette Lena Skov-Hansen

Arkitekt

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft