Børn- og ungeudvalg

Udvalget træffer afgørelser om blandt andet anbringelser.

Børn- og ungeudvalget træffer afgørelser om anbringelser og lignende, når der ikke kan opnås samtykke hertil fra forældremyndighedsindehaveren.

Statsforvaltningen udpeger de børnesagkyndige til udvalget, Domstolsstyrelsen udpeger dommer til udvalget og byrådet udpeger to medlemmer.

Medlemmer fra 1. januar 2022

Medlem: Michael Aakjær (A)

Stedfortræder: Ole S. Hansen (A)

 

Medlem: Henriette Qvist Eriksen (V)

Stedfortræder: Riber Hog Anthonsen (V)

 

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft