DEMO-rådet

DemoRådet er et ungeråd, der har til formål at varetage de unges interesser i kommunen.

DemoRådet er et ungeråd i Syddjurs kommune, som har til formål at varetage de unges interesser i kommunale sammenhænge. Rådet består i øjeblikket af 11 engagerede unge, der mødes en gang om ugen i Rønde. Her diskuterer vi de forskellige arrangementer, som vi skal afholde, og selv deltage i.

DEMO-rådet:

  • er talerør mellem kommunens unge og byrådspolitikerne
  • arbejder med ungdomspolitiske spørgsmål og ønsker
  • er i tæt dialog med byrådet og andre ungdomsorganisationer i kommunen

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft