Det Grønne Råd

Rådet skal sikre, at den fysiske planlægning og naturforvaltningen i kommunen varetages i tæt dialog med borgerne.

For at sikre at den fysiske planlægning, naturforvaltningen og Agenda 21-arbejdet i kommunen varetages i tæt dialog med borgerne, er der oprettet et Grønt råd.

Det Grønne Råd er et dialogforum, som kan bruges til forudgående debat, inspiration og intern sparring med forvaltningen. Rådet behandler ikke enkeltsager. Det Grønne Råd kan tage initiativ til konferencer, eller temadrøftelser med relevante politiske udvalg.

Fra det Grønne Råd kan der udspringe arbejdsgrupper med formål at gennemføre konkrete projekter, f.eks. naturpleje eller -genopretning. Sådanne projekter kan f.eks. finansieres af interesse­organisationerne selv, af kommunen eller af eksterne midler og fonde

Det Grønne Råd har ingen beslutningskompetence, men Rådets medlemmer har krav på at få deres meningstilkendegivelser ført til referat. Se referater nederst på siden.

Natur og Miljø

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00