Djurslands Udviklingsråd

Djurslands Udviklingsråd er et samarbejde mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune om erhvervsudvikling og erhvervsfremme.

Djursland Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk forum for Syddjurs og Norddjurs kommuner.

Her mødes politikere fra Syd-og Norddjurs med repræsentanter fra uddannelses-, turisme- og erhvervsliv samt repræsentanter fra organisationer og Region Midtjylland.

DUR mødes til 4 seminarer om året.  På seminarerne drøftes udvalgte temaer i et strategisk perspektiv.

Nord- og Syddjurs Kommuner har godkendt et sæt vedtægter for DUR. Her beskrives, hvordan DUR skal arbejde med strategisk udvikling af Djurslands rammesætning for udvikling i de to kommuner.

Samtidig skal DUR fungere som dialog- og sparringsforum for Norddjurs og Syddjurs Kommune.

DUR’s opgave er at være et strategisk dialogforum med særlig fokus omkring:

  • Dialog om de potentialer for udvikling Djursland rummer, samt hvordan disse kan realiseres
  • Inspirere de 2 kommuners kommunalbestyrelse og byråd til udvikling af kommunernes styrker og potentialer
  • Medvirke til fortsat udvikling af stærke samarbejder på Djursland og styrke fælles interesser i forhold til omverdenen
  • Medvirke til formidling af de udviklingsmuligheder der findes på Djursland, samt dele viden i DUR

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft