Ekspropriationskommission

Kommissionen behandler forslag om ekspropriation, når en offentlig myndighed skal overtage privat ejendom.

Ekspropriation er en betegnelse for det ejerskifte der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom. Kommunen kan for eksempel ekspropriere private ejendomme i forbindelse med realisering af en lokalplan.  

Ekspropriationskommission

Det er ekspropriationskommissionens opgave at behandler forslag om ekspropriation og fastsætte erstatning for de ekspropriationer, der foretages.

Kommissionen er en uafhængig instans, og medlemmerne er ikke undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse.

Medlemmer af ekspropriationskommissionen

Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer og nedsættes af transport- og energiministeren.

Formanden er en af kommissarierne ved statens ekspropriationer. Det er formanden der udtager 4 medlemmer til behandling af de enkelte sager. 2 medlemmer vælges fra en liste fra transportministeren og 2 medlemmer vælges fra en kommunal liste.

Transportministeren udpeger 8 personer til listen. I hver kommune udpeger byrådet 1 person til listen.

Byrådet udpeger også en repræsentant til det enkelte anlæg, der deltager i ekspropriationskommissionens møder. Repræsentanten har ret til at udtale sig på møderne, men har ikke stemmeret. Den kommunale repræsentant skal have kendskab til planlægning i området og til andre forhold af betydning for ekspropriation.

For perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 har byrådet udpeget:

Erling Langfeldt Mikkelsen (A)

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft