Ekspropriation og taksation

Find oplysninger om ekspropriation, der er tvungen afgivelse af ejendomsret.

Ekspropriationskommission

Kommissionen behandler forslag om ekspropriation, når en offentlig myndighed skal overtage privat ejendom.

Overtaksationskommission

Det er kommissionens opgave at efterprøve de afgørelser, der er truffet at taksationskommissionen.

Taksationskommission

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation.