Ekspropriation og taksation

Find oplysninger om ekspropriation, der er tvungen afgivelse af ejendomsret.

Ekspropriationskommission

Kommissionen behandler forslag om ekspropriation, når en offentlig myndighed skal overtage privat ejendom.

Kommunal ekspropriation

På denne side finder du information om, hvad en ekspropriation er, og hvordan den foregår. Når kommunen ønsker at anlægge vej, sti, spildevandsanlæg, boligområde eller et erhvervsområde, har kommunen mulighed for at gennemføre erhvervelse ved ekspropriation

Overtaksationskommission

Det er kommissionens opgave at efterprøve de afgørelser, der er truffet at taksationskommissionen.

Taksationskommission

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation.