Overtaksationskommission

Det er kommissionens opgave at efterprøve de afgørelser, der er truffet at taksationskommissionen.

Overtaksationskommissioner efterprøver de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne. Det sker i overensstemmelse med § 54 i lov om offentlige veje.

Medlemmer af overtaksationskommissionen

Kommissionen består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode.

Regeringen udnævner 2 faste medlemmer med suppleanter.

Til den enkelte sag udtager formanden 2 medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger byrådet 1 person til listen over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Personen må gerne være medlem af et byråd, men personen må ikke være medlem af den vejbestyrelse, altså det byråd, der har truffet beslutning om ekspropriationen, og må ikke have været medlem af den taksationskommission, hvis afgørelse efterprøves.

For perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 har byrådet udpeget:

Kristian Herget (F)

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft