Taksationskommission

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation.

Taksationskommission - erstatning ved ekspropriation

Taksationen er den erstatningspris, som en borger har ret til, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.

Taksationskommissionen efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes.

Taksationskommissionen er en uafhængig instans, og medlemmerne er ikke undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse.

Medlemmer 

Taksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden skal have juridisk embedseksamen og udnævnes af kongehuset for en 6-årig periode.

Til den enkelte sag udtager formanden 4 medlemmer. 2 medlemmer skal være fra en liste fra transportministeren og 2 medlemmer skal være fra en kommunal liste.

Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne.

I hver kommune udpeger byrådet 1 person til listen over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

Det bør undgås, at den samme person udpeges til både taksationskommissionen og til ekspropriationskommissionen.

Dem der udpeges skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

For perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 har byrådet udpeget:

Bent Schouw (D)

Taksationskommission - erstatning ved vejforhold

Taksationskommissionen træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. § 52 i lov om offentlige veje.

Kommissionen er en uafhængig instans, og medlemmerne ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse.

Medlemmer

Kommissionen består af 3 medlemmer. Formanden skal have juridisk kandidateksamen og udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger byrådet 2 personer til en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Der må gerne udpeges medlemmer af byrådet, men de må ikke være medlemmer af den vejbestyrelse (byråd), der har truffet beslutning om ekspropriation.

For perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 har byrådet udpeget:

Kim Withen (C)

Erling Langfeldt Mikkelsen (A)

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft