Fredningsnævn

Nævnet behandler naturfredningssager og ansøgninger om dispensation.

Miljøministeren nedsætter 2 eller 3 fredningsnævn i hver region.

Fredningsnævnet består af 3 medlemmer.

  • en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren
  • et medlem, der udpeges af miljøministeren
  • et medlem, der vælges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende

Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet. Det medlem, der udpeges af byrådet, vælges for den kommunale valgperiode.

Der er ikke krav om medlemskab af byrådet.

Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunevalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning

For perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 har byrådet udpeget:

Medlem: Anita Søholm (A)

Stedfortræder: Kim Withen (C)

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft