Huslejenævn

Det fælleskommunale huslejenævn for Djursland afgør tvister mellem lejer og udlejer i private lejemål.

Hvem sidder i huslejenævnet?

Nævnssekretariatet i Aarhus Kommune står for Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland.

Hvilke sager kan indbringes?

Her finder du en liste over de sager huslejenævnet kan hjælpe med.

Sådan indgiver du en sag

Både lejer og udlejer kan indgive en tvist til huslejenævnet

Særligt for udlejere

Find oplysninger om forhåndsgodkendelse og normtal af interesse for udlejere.