Kommunernes Landsforening

Syddjurs Kommune er repræsenteret i forskellige fora i Kommunernes Landsforening.

Kommunernes Landsforening (KL) varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

KL's repræsentantskab

Repræsentantskabet er et rådgivende organ for bestyrelsen og skal fremme forbindelsen mellem KL og kommunerne.

Alle 98 borgmestre er medlem af repræsentantskabet.

For perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 har byrådet udpeget:

Borgmester Michael Stegger Jensen (A)

Stedfortræder: Claus Wistoft (V)

KL's delegeretmøder

Delegeretmødet er den øverste myndighed i Kommunernes Landsforening. Der afholdes ordinært delegeretmøde en gang om året. 

Hver kommune vælger én stemmeberettiget delegeret og stedfortræder for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen.

I Syddjurs Kommune er der p.t. lidt mere en 40.000 indbyggere. Der er valgt seks delegerede og seks stedfortrædere.

For perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 har byrådet udpeget:

Delegeret: Ole S. Hansen (A) - Stedfortræder: Michael Aakjær (A)

Delegeret: Kirstine Bille (F) - Stedfortræder: Morten Siig Henriksen (F)

Delegeret: Jesper Yde Knudsen (Ø) - Stedfortræder: Mohammad Steitan (Ø) 

Delegeret: Kasper Kolstrup Møller (C) - Stedfortræder: Jan Aude (C)

Delegeret: Laila Sortland (D) - Stedfortræder: Marianne Kirkegaard (V)

Delegeret: Riber Hog Anthonsen (V) - Stedfortræder: Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft