Kredsråd om politiets virksomhed

Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation i politikredsen.

Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål om kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

Kredsrådet holder møde 4 gange årligt.

Medlemmer af kredsrådet

Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestre fra politikredsen. Der vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt byrådets medlemmer.

For perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 har byrådet udpeget:

Borgmester Michael Stegger Jensen (A)

Stedfortræder: Claus Wistoft (V)

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft