Handicaprådet

Folketinget har besluttet at der i hver af de nye kommuner skal oprettes et handicapråd

Handicaprådet består af 12 medlemmer:

  • 6 personer udpeget af Byrådet i Syddjurs kommune. Der skal udpeges mindst 1 medlem af Byrådet.
  • 6 personer bosiddende i kommunen indstillet af  Danske Handicaporganisationer (DH), en af disse personer bør være førtidspensionist.

Rådet er bredt sammensat, og medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper, herunder både voksne og børn med handicap.

Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer samt suppleanter til rådet blandt samtlige indstillede kandidater.

Dokumenter

Find vedtægter, forretningsorden og handicappolitik nederst på siden

Referater

>> Se referater fra Handicaprådets møder under dagsordner og referater her

Formand: Peer Laursen

Næstformand: Henrik Rudolph

Handicaprådets medlemmer 
 

Medlemmer

Personlig stedfortræder

Byrådet

Jens Rasmussen

Lunavej 1, Dråby

8400 Ebeltoft

jbra@syddjurs.dk

Kristian Herget

Søskrænten 1

8400 Ebeltoft

krihe@syddjurs.dk

 

Byrådet

Christian Haubuf
Gustav Wieds Vej 30
8400 Ebeltoft

Tlf. nr. 21133415
ch@syddjurs.dk

Anders Ladefoged Lampon

Ebeltoftvej 32, Tåstrup

8410 Rønde

anders_lampon@hotmail.com

 

Administration

Uffe Thomsen

Leder af Syddjurs Bo og Aktivitetscenter

unt@syddjurs.dk

 

 

Administration

Henrik Rudolph, næstformand

Leder af projektcenter

hr@syddjurs.dk

 

 

 

Administration

Jane Røhl

Afdelingsleder Familieafdelingen

jmhr@syddjurs.dk

 

 

Administration

Arne Gynther

Vej og trafikchef

Ag@syddjurs.dk

 

 

Danske Handicaporganisationer

Lene Jensen

Åbroen 1, Skader

8543 Hornslet

Hjernesagen

p.jensen@beskedboks.dk

 

Jørn Wehner

Diabetesforeningen

Dråby Søvej 21

8400 Ebeltoft

joowehner@msn.com

Danske Handicaporganisationer

Ejnar Pedersen

Polio, Trafik og Ulykkesskadede

Stejlbjerg 32

8543 Hornslet

ejnarpedersen@yahoo.dk

 

 

Danske Handicaporganisationer

Peer Laursen, formand

Dansk Handicapforbund

Rosenkrantzvej 12

8543 Hornslet

peerlaursen@mail.dk

 

Brian Frederiksmose

Polio, Trafik og Ulykkesskadede

Ved Holmen 3 A

8400 Ebeltoft

bmose@post3.tele.dk

 

Danske Handicaporganisationer

Anne-Lise Vester

Gigtforeningen

Solskrænten 2, Ugelbølle

8410 Rønde

ajvester@mail.tele.dk

 

 

Danske Handicaporganisationer

Jørgen Bang

Dansk Blindesamfund

Rosenvang 38

8543 Hornslet

j@bbang.dk

 

 

Danske

Handicaporganisationer

Helle Pedersen

Polio, Trafik og Ulykkesskadede

Skarresøvej 3

8550 Ryomgård

helle@skovflis.dk

 

Anette B. Troelsen

ADHD foreningen

Vandkærsbakken 4

8400 Ebeltoft

stig-anette@mail.dk

 

 

 

 

Opdateret: 21-09-2017 10:15

Kontakt

Feedback