Syddjurs Kommunes Arkitektur- og Bevaringspris

Send dit forslag til Arkitektur- og bevaringsprisen inden 1. sept.

Hvem skal have prisen i 2017 ?

Syddjurs Kommunes Arktektur- og Bevaringspris uddeles hvert år på Arkitekturens Dag. Glaskunstner Micha Karlslund, Handrup, vandt konkurrencen om udformningen af den plakette, der ledsager prisen.

Fristen for at indsendelse forslag er den 1. september 2017.

Komiteen vil gennemgå alle de indsendte emner, og de nominerede offentliggøres her på siden.

Vinderen afsløres ved prisuddelingen på Arkitekturen Dag, Den 2. oktober 2017. 

Årets Tema

Temaet for Arkitektur- og Bevaringsprisen i 2017 er Landsbyhuset. Komiteen begrunder valget af Landsbyhuset som tema således: Ved at sætte fokus på landsbyhuset og det gode liv i landsbyen håber komiteen at se gode eksempler på ny arkitektur, der er smukt indpasset i forhold til omgivelserne og som har betydet et løft for hele landsbyen, og/eller det gode eksempel på en bevaringsværdig bygning, der er smukt restaureret og istandsat, og som har bidraget til en forskønnelse af landsbyen.

Alle har mulighed for at indstille emner.

Send en mail til syddjurs@syddjurs.dk mrk. Arkitekturpris eller benyt nedenstående formular.

I mailen skal indstillingen begrundes, herunder hvordan temaet Landsbyhuset er opfyldt. Med mailen skal der vedhæftet et eller flere fotos. Adressen og ejeroplysninger samt kontakt oplysninger på indsenderen skal ligeledes fremgå. Se evt. vejledning til udfyldelse af WEB formularen.

På BLIS’s hjemmeside www.blis.dk kan man læse mere om Arkitektur- og Bevaringsprisen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til komiteens formand Kirstine Bille, Udvalgsformand for Plan, udvikling og kultur til kb@syddjurs.dk eller telefon 2020 7463 el. 4022 5346. Eller næstformand i komiteen Jakob C. Pedersen jcp.ark@mail.tele.dk. Eller sekretær for komiteen Alette Lena Skov-Hansen, alsh@syddjurs.dk eller telefon 87535058.

 

Vejledning til udfyldelse af WEB formularen

Af formularen skal det fremgå:

  • Kort beskrivelse af projektet.
  • Foto, tegninger eller andet illustrativt materiale.
  • Motivation. Hvorfor skal dette forslag præmieres og hvordan er kriterierne opfyldt.
  • En adresse eller stedsangivelse.
  • Ejeroplysninger og evt. kontakt til ejere.
  • Afsender og kontaktoplysninger.

Dato for færdiggørelsen skal så vidt muligt oplyses, da det som udgangspunkt er arbejder, der færdiggjort inden for de seneste 3 år, der kan blive præmieret.


Formular

Opdateret: 03-06-2017 08:49

Kontakt

Relaterede links

Feedback