Dagtilbud, skole og uddannelse

Læs om vores dagtilbud, folkeskoler, privatskoler, efterskoler, SFO og meget andet

Økonomisk tilskud til specialefterskole eller ordblindeefterskole

Her kan du læse om hvordan du søger økonomisk tilskud til special-/ordblindeefterskoler

Dagtilbud og pasning

Her kan du skrive dit barn op til pasning og læse om vores forskellige pasningstilbud til børn mellem 0 - 6 år

Folkeskoler

Her kan du læse om kommunens folkeskoler, skolestart, transport, støtte i skolen og meget mere,

Frit skolevalg/skoleskift

Du har som forældre krav på, at dit barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune

Læsning og sproglig udvikling

Giv dit barn en gave for livet – skab gode traditioner omkring læsning derhjemme

Modersmåls-undervisning

Du kan få gratis undervisning i modersmål til dit barn, når barnet går i 0.-9. klasse

Overgang mellem hjem, dagtilbud og skole

I Syddjurs Kommune er der en række projekter, der hjælper til at skabe de gode overgange mellem sundhedsplejen, dagtilbuddet og skolen

Oversigt over skoler og skoledistrikter

Her kan du se et kort over kommunens skoler og skoledistrikter

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er rådgivning af pædagogisk personale i institutioner, skoler og forældre til børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger

Privatskoler, friskoler og efterskoler

Ud over de kommunale folkeskoler, findes der privatskoler, friskoler og efterskoler i kommunen

SFO

SFO'erne tilbyder både morgenmodul, eftermiddagsmodul, feriemodul og tidlig SFO

Syddjurs Ungdomsskole

Ungdomsskolen i Syddjurs er kommunens tilbud til alle børn og unge mellem 9 og 18 år, som bor i kommunen

Undervisning i dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog omfatter basisundervisning såvel som supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Unge

Læs blandt andet om tilbud til unge, om vejledning omkring valg af uddannelse og om Syddjurs Kommunes samlede ungeindsats