Miljø og klima

Læs blandt andet om affald, dyr, miljøgener, drikkevand og spildevand.

Jordforurening

Her kan du læse om jordforurening.

Klima

Syddjurs Kommune vil til enhver tid matche de nationale mål for CO2 reduktion og være aktiv på klimaområdet. Syddjurs Klimahandlingsplan 2021-24 rummer Syddjurs visioner og indsatser for klima.

Miljøgener

Find oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis du er generet af støj, røg eller lugt.

Rensning af asbesttage

Hvis du vil rense dit asbesttag, skal du gøre det korrekt, så du ikke risikerer en forurening med asbest.

Vand

Vi passer godt på grundvandet, drikkevandet og spildevandet i kommunen.