Hvad gør du når du opdager en forurening

Her finder du vejledning til hvad du skal gøre

Akut forurening  -  Ring til alarmcentralen 112

Hvis du opdager akut forurening af jord eller vand skal du

 • Ringe 112 (Alarmcentralen)
 • Hjælpe personer ud af farezonen
 • Yde førstehjælp hvis nødvendigt
 • Følge Beredskab og Sikkerheds anvisninger

Alarmcentralen kontakter selv Beredskab og Sikkerhed

Beredskab og Sikkerhed kontakter selv Miljøvagten.

Du skal oplyse

 • Dit navn, telefonnummer og opholdssted
 • Hvad problemet er og omfanget af uheldet
 • Hvor det er sket
 • Omfang af involverede og tilskadekomne

Ikke akut forurening

Hvis du opdager jordforurening ved ombygning, jordarbejder eller lignende, skal du

 • Standse arbejdet i det forurenede område
 • Kontakte Miljø og Klima, Syddjurs Kommune på 87 53 54 10
 • Kontakte Region Midtjylland på 78 41 00 00, hvis bygge- og jordarbejdet sker på et areal, der ikke er kortlagt

Du kan få rådgivning hos Miljø og Klima om, hvordan du skal forholde dig til en konstateret jordforurening.

Du kan få svar på spørgsmål om oprydning, udtagning og analyse af jordprøver og håndtering og bortskaffelse af forurenet jord.

Hvornår er jord forurenet?

Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet. Jorden er forurenet, når indholdet af fremmedstoffer overskrider disse grænser.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Miljø & Klima på

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft