Kortlægning af forurenet jord

Det er Region Midtjylland, der står for at undersøge og kortlægge forurenede grunde

Hvis der er en begrundet mistanke om forurening af din grund, så kortlægger Region Midtjylland forureningen på Vidensniveau 1 (V1).

Er der ved undersøgelser fundet forurening på din grund, så kortlægger Region Midtjylland forureningen på Vidensniveau 2 (V2).

Er grunden kortlagt?

Du kan på kortet se, om en grund er kortlagt. Søg en adresse frem og se status for den.

Offentlig indsats

Når en grund er kortlagt på vidensniveau 1 indgår den i den offentlige indsats.

Region Midtjylland undersøger og rydder eventuel jordforureningen op.

Region Midtjylland prioriterer indsatsen overfor grunde, som ligger i

  • områder med særlige drikkevandsinteresser
  • vandindvindingsopland til almene vandforsyningsanlæg
  • områder med følsom anvendelse, for eksempel bolig, børneinstitution eller offentlige legeplads.
  • områder, der ligger mindre end 250 meter fra sø/vandhul, vandløb, eller kyst
  • internationale naturbeskyttelsesområder

Før grunden bliver omfattet af den offentlige indsats, skal kommunen først prøve, om det er muligt at give et påbud til forureneren om at rydde forureningen op, ifølge gældende lovgivning.

Hvad skal du gøre, hvis du bygger på en kortlagt grund?

Hvis du skal have udført bygge- og anlægsarbejde på en kortlagt grund, skal du søge Syddjurs Kommune om en § 8 tilladelse.

Flytter du jord fra en kortlagt grund, skal du anmelde jordflytningen til Syddjurs Kommune via flytjord.dk 

Region Midtjylland skal godkende det, hvis du ændrer din kortlagte grund til følsom anvendelse.

Følsom anvendelse er f.eks. bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.

Du kan kontakte Region Midtjylland for yderligere oplysninger på jordforurening@ru.rm.dk eller på telefon 78 41 19 99.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Miljø & Klima på

 

 

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft