Drikkevand

Find oplysninger om vandværker, vandkvalitet, tilladelse til at indvinde grundvand og sløjfning af brønde eller boringer

Egen brønd/boring

Drikkevand fra private boringer og brønde

Find dit vandværk

Her finder du en oversigt over vandværker i Syddjurs Kommune

Indvindingstilladelse

Du skal søge om tilladelse til indvinding af vand, etablering af nye boringer og vandindvindingsanlæg hos kommunen

Kogepåbud og bakterier i vandet

Syddjurs Kommune oplever indimellem, at de lokale vandværker bliver ramt af bakterieforureninger.

Sløjfning af brønde og boringer

Ubenyttede boringer og brønde kan være kilder til forurening af grundvandsmagasiner

Vandforsyning af 2-9 ejendomme

I Syddjurs Kommune er der ca. 100 små vandværker, som forsyner 2-9 ejendomme.

Vandkvalitet i drikkevand

Vandanalyser