Drikkevand

Find oplysninger om vandværker, vandkvalitet, tilladelse til at indvinde grundvand og sløjfning af brønde eller boringer.

Find dit vandværk

Her finder du en oversigt over vandværker i Syddjurs Kommune

Indvindingstilladelse

Du skal søge om tilladelse til indvinding af vand, etablering af nye boringer og vandindvindingsanlæg hos kommunen

Sløjfning af brønde og boringer

Ubenyttede boringer og brønde kan være kilder til forurening af grundvandsmagasiner